De golfbaan dateert uit 1930 en behoort tot de ‘oude zestien’, waaronder ook de Haagsche en de Hilversumsche. Ze zijn opgericht vóór de oorlog en vormen de klassieke golfbanen van Nederland. Het ontwerp komt van Gerry del Court van Krimpen, die zich hiervoor liet inspireren door de legendarische baanontwerper Harry Colt. Vooral in de wintermaanden is te zien hoe hij van de natuurlijke glooiingen van het landschap gebruik heeft gemaakt.

Starttijd reserveren

Voor het reserveren van starttijden kunt u tussen 9.00 en 13.00 bellen met de receptie (+31(0)38-4441909). Ook kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt binnen 24 uur een reactie. De actuele bezetting is te zien op: https://hattemse.baan.intogolf.nl/calendar navext.
Spelers kunnen vanaf handicap 45 of lager en op vertoon van een geldige NGF pas van de baan gebruik maken. Zonder actuele NGF-pas of vergelijkbare buitenlandse pas hebt u geen toegang tot onze baan. Ditzelfde geldt voor jeugdleden en hun gasten, ook zij dienen in het bezit te zijn van een geldige NGF-pas. 

De holes

 • De Hattemse wordt in het algemeen als zeer uitdagend ervaren vanwege de relatief kleine of ondiepe greens, die vaak ook nog verhoogd liggen. De glooiing in het landschap bemoelijkt op een aantal holes de ligging van de bal. Op het eerste gezicht is de baan wat korter dan gemiddeld, maar deze kortere lenge wordt ruimschoots gecompenseerd door de smallere fairways en stugge rough. Let bij het afslaan op hole 1 op spelers die op hole 6 lopen. Deze twee holes kruisen elkaar.
 • Hole 1: De afslagplaatsen geven goed zicht op de hole en op de rij eiken die ervoor staan. Gebruik de ruimte aan de linkerkant, dan vormen de bomen geen obstakel. Het verlaagde pad achter de green en het riviertje ‘De Grift’ (out of bounds) zullen u verder uitdagen.
 • Hole 2 is een dogleg met een grote knik naar rechts, waarin drie bunkers staan. Houd bij de afslag daarom zoveel mogelijk links aan. De green – rondom de hole – loopt op en is bol van vorm met aan de linker- en rechterkant een bunker. Met name de rechter bunker kan het u moeilijk maken.
  Hole_2_voor_boekje_Small.jpeg
 • Hole 3: Aan de rechterkant ligt een bunker met een wand van gestapelde graszoden. De green heeft een moeilijk aan te spelen klein verhoogd plateau. Speel naar het midden van de green. N.B. De hole is in de jaren 80 aangelegd en is het eerste ontwerp van de bekende baanarchitect Alan Rijks.
 • Hole 4: Een lange par 4-holes die door de meeste spelers als een par-5 holes gespeeld wordt. Houd er rekening mee dat er achter de green nog een bunker schuilgaat. En op de route ligt een diepe greenside bunker. Te korte ballen rollen terug en ballen die laag aankomen schieten door. Succes!
 • Hole 5: Als de green vanaf de linkerkant wordt benaderd, staan de bunkers aan de linker- en rechterkant niet in de weg, evenals de grote boom. De hole levert dan weinig problemen op. Ga even kijken bij de hoog gelegen afslagplaats van de dames. Deze biedt een prachtig uitzicht over de baan.
 • Hole 6 is de signatuur hole van de baan. De eik vindt u terug in het logo van de club. De hole speelt veel langer dan de lengte aangeeft. De route is heuvelachtig en de green ligt verhoogd. Vangt de eeuwenoude eik rechts voor de green de bal, dan gooit zij die meestal in de grasbunker aan haar voet. De green helt sterk van achteren naar voren. Een par op deze 6e hole staat gelijk aan een birdie op een langere hole op andere banen.
 • Hole 7: Een korte hole zonder bunkers. Misschien lukt het u om in één slag de green te bereiken? Onderschat de hole niet: de fairway is grillig en loopt na de  heuvel links af naar beneden. Aan de rechterkant (150 - 160 meter heren, 110 - 120 meter dames) bevindt zich een plateau. Deze is vanaf de afslagplaats moeilijk te zien.
 • Hole 8: Een kleine hole met een green die uit twee delen bestaat. Het achterste plateau ligt hoger. Over de hele breedte voor de green ligt een bunker. En rechtsvoor bevindt zich een mooie (pot)bunker. Deze is niet zichtbaar vanaf de afslagplaats. Het loont om sowieso te kijken!
 • Hole 9: Tot slot een lange hole. De hole speelt lang. Ze loopt geleidelijk op en wordt zeventig meter vóór de green smaller. Kies 'voor of door de poort'. Rechts voor de green ligt een bunker. Deze oogt dichterbij dan in werkelijkheid. Een hole dus waar u goed bij moet nadenken over plaatsing en clubkeuze. Wees niet te kort!

Baanhandicap calculator en tabellen

Scorekaart 18 holes

Scorekaart 9 holes

Plaatselijke regels

Algemeen

 1. Baanpersoneel heeft altijd voorrang.
 2. Spelers spelende op de 1e /10e hole worden geacht voorrang te verlenen aan de spelers op de 6e /15e hole.

Plaatselijke regels per 1-1-2019

 1. Buiten de baan is gemarkeerd met witte palen, palen met een witte band of witte “punaises”.
 2. Alle paden en wegen zijn integraal deel van de baan.
 3. De kunstgras afslagmatten op hole 8/17 zijn integraal deel van de baan wanneer zij in gebruik zijn als afslagplaats.
 4. Houtsnippers zijn losse natuurlijke voorwerpen (R. 15).
 5. Grond in bewerking (GUR) aangegeven met bordjes, blauwe paaltjes met groene koppen, of een blauwe lijn en een paaltje met een groene kop is een verboden speelzone.  Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f
 6. Jonge aanplant gemerkt met blauw lint of door een witte lijn op de grond en een paal met een groene kop, en aangepaalde bomen vormen een verboden speelzone. Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke boom of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.
 7. Alle afstandspalen en palen die een hindernis aangeven zijn vaste obstakels.
 8. Het gebied binnen de hindernis vóór de gele tee van hole 9/18, gemarkeerd door rode paaltjes met een groene kop, is een verboden speelzone. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1 Als extra mogelijkheid mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de gemarkeerde droppingzone met bijtelling van een strafslag. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Straf voor overtreding van de Plaatselijke Regels: algemene straf (zie Regel 1-3)

Gedragsregels

 1. De hindernis voor de gele tee op hole 9/18 mag absoluut niet worden betreden.
 2. Telefoneren in de baan is niet toegestaan, tenzij er sprake is van een noodgeval

Het bestuur behoudt zich bij overtreding van deze gedragsregels het recht voor de betreffende speler van de baan te verwijderen.

Baanreglement

(m.i.v. oktober 2022)

Ter inleiding

Dit baanreglement is een aanvulling op de Golfregels en met name Regel 1.2, Normen voor Spelersgedrag. Om het (spel)plezier voor iedereen te verhogen wordt van elke speler verwacht dat deze zich aan dit reglement houdt. Het gaat om Veiligheid, Zorg en Snelheid in de baan.

Veiligheid

Baanpersoneel en de professional hebben te allen tijde voorrang in de baan: wacht op hun teken om verder te spelen!

Doe je oefenswings op geruime afstand van anderen.

Sla niet, voordat spelers voor je buiten bereik zijn.

Roep luid ‘FORE’ bij dreigend gevaar na een slag.

Sla op een par-3 hole pas af als deze geheel vrij is.

Geef vanaf hole 1/10 voorrang aan spelers op hole 6/15.

Let op de oefenfaciliteit tussen de fairways van hole 5/14 en 6/15.

Spelers op de oefenfaciliteit moeten spelers op hole 5/14 vrije doorgang verlenen, ook bij het rapen van de oefenballen.

Het kruispunt van de holes 1/10, 6/15 en het pad van de holes 9/18 is potentieel gevaarlijk! Let daarom steeds goed op bij deze kruising en kijk goed om je heen naar andere spelers; geadviseerd wordt bij het oversteken een club met cover in de hoogte te houden, maar let op: dit geeft geen recht van vrije oversteek.

Druk op de rode knop van het waarschuwingslicht wanneer je gaat afslaan van de tee van geel / blauw van hole 1/10.

Wacht met je afslag op hole 7/16 totdat de voorgaande flight gebeld heeft.

Luidt bij het pad bij de green van hole 7/16 duidelijk de bel.

Zorg

Houd steeds rekening met je medespelers: sta en wees stil wanneer iemand zijn slag voorbereidt en uitvoert en werp geen schaduw over de bal.

Gezelligheid is goed maar probeer het volume laag te houden rond de 1e /10e tee, ook op de terrassen.

Leg uitgeslagen plaggen goed terug en druk die stevig aan.

Repareer op de juiste wijze uw pitchmark en graag ook die van een ander.

Egaliseer de bunkers met de beschikbare harken en leg die weer terug op de standaard. Egaliseer het zand altijd zo veel mogelijk naar het midden van de bunker en niet naar de rand.

Betreed en verlaat bunkers aan de lage kant.

Haal altijd voorzichtig de vlag en de bal uit de hole; nooit met een ruk de vlag verwijderen en bij voorkeur de bal uit de hole halen als de vlag daar eerst uit verwijderd is.

Loop en rijd nooit met een trolley of buggy (handicart) tussen een bunker en de green door.

Gebruik de paden, ze zijn niet voor niets daar aangelegd. Volg de bordjes voor de juiste routing.

Bij gebruik van een buggy moet de buggy route worden gevolgd.

Neem afval zo veel mogelijk mee terug naar huis.

In de baan geldt een absoluut rookverbod.

Beschouw de baan, het clubhuis en de terrassen als je eigen huis en handel dienovereenkomstig.

Snelheid

SPEEL ZOVEEL MOGELIJK "READY GOLF".

Voor een 2-bal geldt een maximale totale flighthandicap van 108.

Voor een 3- en 4-ballen geldt een maximale flighthandicap van 120. Interval na een 4-bal is 16 minuten.

Door de week zijn 4-ballen mogelijk vanaf 12:00 uur. In het weekend de hele dag.

Volg altijd de instructies van een aanwezige marshall op.

Speel en loop in een vlot tempo. De indicatieve tijd voor 9 holes met een 2-bal is 1 uur 45 minuten; voor een 4-bal is dat twee uur.

Volg de aangegeven routing ook al is er een kortere route.

Houd aansluiting met de voorgaande flight.

Bij verlies van afstand tijdig doorlaten: dat is geen schande en verhoogt zowel je eigen als andermans spelplezier. Ga niet eerst 3 minuten zoeken, maar laat meteen door: Zoeken is doorlaten!

Laat de achteropkomende flight door bij verlies van aansluiting van een hele hole op de voorgaande flight.

Spelers komend van hole 9 en met een starttijd voor 18 holes, starten, bij voorkeur, op de voor hun geldende starttijd voor hole 10.

Bij meerdere flights wordt “geritst”. Dit houdt in dat slechts eenmaal een flight komend van 9 voorrang hoeft te worden verleend. In onderling overleg kan hiervan altijd afgeweken worden.

Sta steeds klaar om te spelen.

Plaats tassen en trolleys/buggies voor het betreden van de green op een zodanige plaats dat de green zo snel mogelijk verlaten wordt. Dat is vrijwel altijd op weg naar de volgende tee, achter de green.

Scores worden pas genoteerd op weg naar de volgende hole of op de tee van de volgende hole.

Speel altijd een provisionele bal als niet absoluut zeker is dat de bal terug gevonden wordt.

Marshals

Gedurende dagen dat er veel gasten spelen, is er een marshal aanwezig. Zijn taak is het ontvangen en wegwijs maken van gastspelers en bewaken van veiligheid, spelplezier, doorstroming in en kwaliteit van de baan voor alle spelers. Spelers dienen aanwijzingen van de marshal op te volgen.

Algemeen

Om een ronde te mogen spelen is een gereserveerde starttijd nodig, bij voorkeur te boeken via de app Intogolf of de clubwebsite.

Kijk op het sponsorbord bij de ingang of speciale regels van toepassing zijn.

Iedere speler, gast en medewerker op onze club gedraagt zich onder alle omstandigheden correct, hoffelijk en sportief.

Gespeeld wordt in golfkleding volgens de algemene (golf)normen. Golfschoenen zijn verplicht.

Wedstrijden en groepen worden vermeld in de agenda op onze website.

Afslaan op de 1e tee is voor niet-deelnemers aan een wedstrijd pas toegestaan wanneer de teesluiting door de wedstrijdleiding is gestopt. Wedstrijden staan vermeld op de website en in het wedstrijdprogramma.

Mobiele telefoons zijn uitgezet tijdens het golfspel, en worden slechts in geval van calamiteiten gebruikt. Smartphones worden eventueel gebruikt bij legale toepassingen zoals de digitale scorekaart en afstandmeting.

 

Golf is een spel. Speel het met plezier ook als het even tegenzit.

Wees zuinig op de baan en de natuur rondom de baan.

Wees respectvol